Qillqachakuy

Rimanapiqa juch'uylla kaptinri 8 sanampallapis kanan tiyan, chay ukhupitaq juk Mayuscula sanampayuq, Minuscula sanampakunayuq, juk chimpu qillqay, jinataq juk yupayllapis chaypipuni rikhurinan.

* Munasqa Kampu

Yupana yanapay